Liên hệ

Liên hệ

Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế

Phòng 1007, Tầng 10, 08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

daotaoquocte@hoasen.edu.vn

028.73091991 - Ext: 4797

View the map

Nhà hàng thực hành Vatel Saigon

Phòng 1003 - 1004, Tầng 10, 08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

vatel.restaurant@hoasen.edu.vn

028.73091991 - Ext: 4797

View the map

Trung tâm Tư vấn & Tuyển sinh

Phòng 001, Tầng G, 08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

daotaoquocte@hoasen.edu.vn

028.73091991 - Ext: 4797

View the map

Chương trình VATEL

Phòng 1007, Tầng 10, 08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

info@vatel.vn

028.73091991 - Ext: 4797

abc

abc

abc

abc

abc

abc

Chương trình DMU

Facebook Instagram Youtube image