Tag: sinh viên trường Đại học Hoa Sen

Học tập & trải nghiệm New Zealand: Chia sẻ ngày 1 của sinh viên khoa Du lịch
Nguyễn Huy Hoàng sinh viên năm 4 khoa Du lịch, bộ môn Lữ hành đã chia sẻ về hành trình của của đoàn (gồm giảng viên Hồ Trung Chánh 12 sinh viên trường Đại học Hoa Sen) đi học tập và trải nghiệm 2 tuần tại trường PIHMS – Pacific International Hotel Management School – New Plymouth, New Zealand.  Theo dõi thông tin Summer Camp New Zealand tại Fanpage của phòng Hợp tác Quốc tế 12 sinh viên và giảng viên trường Đại học Hoa Sen khởi hành ngày 29/7/2018 đi học tập và trải nghiệm 2 tuần tại trường PIHMS – Pacific International Hotel Management School...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image