Năm Tên bài báo Tác giả Thông tin tạp chí
2021 Using Bootstraph technique to support Value for money assessment for Public private Partnership projects in Vietnam Đinh Thị Thúy Hằng American International Journal of Business Management (AIJBM); Volume 04, Issue 05(May-2021), PP 44-5
2021 Relationship between COVID - 19 and social factors: evidence from 24 countries during 88 day period from Jan 31 to April 27, 2010 Đặng Thị Thu Hằng Vol. 21 No. 1 (2021): Medico-Legal Update
2021 The GCRF Living Deltas Hub: using water quality monitoring and lived experiences to achieve the UN Sustainable Development Goals Nguyễn Thanh Phong EGU General Assembly 2021 19-30 April 2021
2021 Using Story Retelling to Improve Young Learners’ L2 Reading Comprehension. Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Thị Hồng Liên Vol. 12, No. 3 pp. 25-49 August & September 2021
2021 Using Bootstraph technique to support Value for money assessment for Public private Partnership projects in Vietnam Nguyễn Thị Kim American International Journal of Business Management (AIJBM) www.aijbm.com Volume 04, Issue 05(May-2021), PP 44-51
2020 The impact of strategic language on employee ambidexterity Trần Nam Quốc International Journal of Management (IJM);Volume 11, Issue 12, December 2020, pp.1480-1495
2020 Quan điểm của giáo viên - nhân tố quan trọng trong việc ứng dụng "mô hình học tích hợp" tại đại học": một nghiên cứu tình huống Quan điểm của giáo viên - nhân tố quan trọng trong việc ứng dụng Tập san Khoa học ĐH Hoa Sen Tập 1, số 1-2020, ĐH Hoa Sen
2020 Synthesis, Docking Study, Cytotoxicity, Antioxidant, and Anti-microbial Activities of Novel 2,4-Disubstituted Thiazoles Based on Phenothiazine Phạm Văn Tất Current Organic Synthesis; 2020;17(2):151-159
2020 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất tôm giống tại tỉnh Ninh Thuận Châu Tấn Lực Tạp chí Khoa học và Công nghệ lâm nghiệp số 1-2020
2019 The dynamics of listed property companies in Indonesia Nguyễn Thị Kim Journal of Property Investment & Finance;Volume 38 Issue 2; 20 December 2019
2018 Recent ecological change in ancient lakes Vũ Tường Thụy Limnology and Oceanography; 13 July 2018
2018 Robustness of demand for money analysis in Vietnam: A time-varying cointegration approach Phạm Thị Bích Ngọc International Journal of Advanced and Applied Sciences, Volume 5, Issue 12 (December 2018), Pages: 25-29
2018 Phân tích hiệu quả sử dụng nước trong canh tác Nho tại Ninh Thuận Châu Tấn Lực Tạp chí KHKT NLN - Số 2/2018 http://journal.hcmuaf.edu.vn/
2018 Rational and emotional preferred appeals of television commercials: evidence from young adults for FMCG in Ho Chi Minh City Phạm Thị Bích Ngọc Journal of Science Ho Chi Minh City Open University, 8(2), 72-82, Vol. 8, Issue 2, 2018
2018 Tác động lan tỏa năng suất từ doanh nghiệp FDI sang doanh nghiệp trong nước ở TpHCM Phạm Thị Bích Ngọc Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 2018 (Tháng 3)
2018 The English Modal “can” and Its Vietnamese Counterpart “có thể” Tô Minh Thanh International Journal of Language and Linguistics; Volume 6, Issue 3, May 2018, Pages: 61-69
2017 Quân dân tịnh biên An Giang chuẩn bị lực lượng phối hợp tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 Đỗ Thị Hiện "Tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1968 – Cái nhìn sau nửa thế kỷ", NXB Đaaij học Quốc gia TP.HCM, ISBN: 978604735614-0 10/2017
2017 Phát hiện nguy cơ gây thất thoát thông tin trên thiết bị Android bằng kỹ thuật phân tích động Nguyễn Tấn Cầm Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, ISSN 1859-3550, trang 17-23, Số 551(741) 12/2017
2017 Phát huy nguồn lực trí tuệ của phụ nữ Đỗ Thị Hiện Tạp chí Nhân quyền Việt Nam, ISSN1859-4743
2017 Sự ảnh hưởng của tỷ lệ chất mồi và chất nền đến khả năng sinh khí mê tan của các chất thải hữu cơ từ chất thải chăn nuôi và thực vật” (impacts of inoculum to substrate ratio on methane potential of organic waste from animal husbandry and green waste) Nguyễn Thanh Phong (Tạp chí quân sự khoa học và công nghệ ) Journal of Military Science and Technology, 46-52, 2017, (ISSN: 1859-1043)
image