Mạng lưới liên kết quốc tế

Chương trình Trao đổi dành cho sinh viên
Chương trình trao đổi với Chang Jung Christian University (CJCU) Đơn đăng ký cho sinh viên quốc tế Thông tin chung về CJCU và hướng dẫn hồ sơ trao đổi 2. Chương trình trao đổi với Eiffel School of Management (IAE Gustave Eiffel – Université Paris Est Créteil – UPEC – France) Danh sách các khóa học bằng tiếng Anh của IAE năm học 2022-2023 Hướng dẫn dành cho sinh viên quốc tế 3. Chương trình trao đổi với Chung Ang University (CAU) Danh sách các khóa học bằng tiếng Anh của CAU Thông tin chung về CAU và hướng dẫn hồ...
Đại Học Liên Kết Toàn Cầu
Trường Đại học Hoa Sen là trường đại học có tính kết nối toàn cầu và cam kết cơ hội giáo dục bình đẳngcho sinh viên Hoa Sen với hơn 100 đối tác là trường học, tổ chức, và doanh nghiệp khắp thế giới. Nhữngmối quan hệ chiến lược này cho phép cộng đồng Hoa Sen, bao gồm tập thể sư phạm nhà trường, sinhviên, cựu sinh viên, phụ huynh và các đối tác doanh nghiệp, tất cả những người quan tâm đến hoạt độngcủa nhà trường, luôn tiếp cận với nền giáo dục chuẩn mực quốc tế, có nhiều...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image