Liên hệ

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học & Hợp tác Quốc tế

Phòng 701, Trường Đại học Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM

oric@hoasen.edu.vn

https://hoasen.edu.vn/oric

Bản đồ

image