SINH VIÊN 5 TỐT – DANH HIỆU CAO QUÝ CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng, … Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là 1 cuộc đua lớn trong sinh viên cả nước, là danh hiệu Sinh viên có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện ở 5 tiêu chí: “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”.

Để đáp ứng được từng tiêu chí, các bạn sinh viên cần cố gắng và luôn không ngừng học hỏi, rèn luyện bản thân để tốt lên từng ngày và xứng đáng với danh hiệu. Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Đại học Hoa Sen luôn cố gắng tạo ra nhiều hoạt động và sân chơi bổ ích trong nhà trường để sinh viên có cơ hội được khám phá bản thân mình, biết đâu là thế mạnh, đâu là điểm yếu và từ đó khắc phục hoặc phát huy. 

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ZwH9XX5O2uDXE4kw-ZB04dlVnKc_3LYps61qajyGYwPLpCl2dHwR5PP2LyZA_rqZY1-PVZr89TLP4qStaGdV5auqK9_gh8SD-6CW3Og40KUq7S38M4rV7FnAgc-akJ89RBAtUps9B5Yn9vCxRF52ZXJqW84LZvzcyWXlvuWOZW-qC0kvhMEoKMB0nQ

Sinh viên 5 tốt không đơn thuần chỉ là một danh hiệu, đó còn là minh chứng cho sự nỗ lực hoàn thiện bản thân của từng cá nhân. Sinh viên cần phải vạch ra kế hoạch cụ thể ở đầu năm và bám sát những quy định về danh hiệu để hoàn thành thật tốt. Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cũng là một sự quan tâm của các doanh nghiệp khi tuyển dụng và chọn lựa thí sinh. 

Ở tiêu chí đạo đức, sinh viên cần cố gắng rèn luyện bản thân bằng cách đi học đầy đủ và đúng giờ, tuân thủ các quy định của nhà trường và địa phương sinh sống, không làm những việc vi phạm pháp luật. Ở tiêu chí học tập, sinh viên cần đạt trên 2.8 GPA và hoàn thành được đề án hoặc một công trình nghiên cứu trong năm xét danh hiệu. Ở tiêu chí tình nguyện, sinh viên cần đạt tối thiểu 03 ngày tình nguyện và số ngày này sẽ dựa vào bảng quy đổi hằng năm. Ở tiêu chí thể lực, sinh viên cần có giấy chứng nhận đã tham gia ngày hội sinh viên khỏe hoặc có tổng điểm các môn thể dục trên 8.0. Ở tiêu chí hội nhập, sinh viên cần đạt được quy định về ngoại ngữ cũng như là tham gia các hội thảo khác với chuyên ngành học để có thêm kỹ năng mềm trong đời sống. Các quy định và tiêu chí về danh hiệu Sinh viên 5 tốt sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với từng năm.

Qua đó, giúp sinh viên đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” nâng cao được vai trò là những nhân tố tích cực trong việc phát hiện, bồi dưỡng và dẫn dắt các sinh viên khác phấn đấu đạt danh hiệu cao quý “Sinh viên 5 tốt”.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà
Facebook Instagram Youtube image