Sinh Hoạt Chủ Điểm “Tuổi Trẻ Việt Nam Tự Hào Tiến Bước Dười Cờ Đảng”

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

***

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

V/v Sinh hoạt chủ điểm

Chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng.

————-

 

Căn cứ vào hướng dẫn số 58-HD/TĐTN-BTG ngày 14/09/2020 của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn về tổ chức sinh hoạt chủ điểm định kì năm 2020. Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Hoa Sen hướng dẫn các Đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 8,9,10 năm 2020 với những nội dung như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC SINH HOẠT:

1. Đối tượng tham gia: Đoàn viên các Chi đoàn, các Liên Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường Đại học Hoa Sen.

2. Thời gian tổ chức: Trong tháng 8,9,10 năm 2020.

3. Nội dung sinh hoạt:

– Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên về ý nghĩa và giá trị to lớn của 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020), 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020) và 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2020).

– Phát động đoàn viên tiếp tục tham gia đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XI Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) và kế hoạch 5 năm tiếp theo (2021 – 2025) của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022.

– Những việc làm cụ thể của thanh thiếu nhi Thành phố thể hiện lòng yêu nước, tình cảm đối với sự phát triển của Thành phố; những hiến kế của đoàn viên trong công tác khắc phục hậu quả dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và tham gia phát triển thành phố sau khi dịch kết thúc.

 

4. Hình thức sinh hoạt:

Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, Ban Chấp hành chi đoàn có thể chủ động lựa chọn một trong các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm:

 – Tổ chức các tọa đàm, diễn đàn, hội nghị chuyên đề: Trao đổi, thảo luận tạo không gian mở để đoàn viên mạnh dạn đóng góp ý tưởng, hiến kế, giải pháp phát huy vai trò của Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

– Sinh hoạt trực tuyến: Tổ chức sinh hoạt thông qua hình thức trao đổi trực tuyến (những phần mềm học tập trực tuyến được cung cấp bởi các doanh nghiệp uy tín trong nước như VNPT, Viettel, FPT hoặc các ứng dụng “Meet Now” của Skype, “Microsoft O365”, “Microsoft Teams”, “Google Meet”, “bMeet”),… Lưu ý về mức độ bảo mật để sử dụng ứng dụng hội nghị trực tuyến phù hợp. Áp dụng hình thức sinh hoạt trực tuyến khi tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 có diễn biến phức tạp.

– Bên cạnh đó, các đơn vị tích cực phát động đoàn viên tham gia các hoạt động trực tuyến, các hội thi, cuộc thi trực tuyến cấp thành và tại đơn vị; đọc, xem, nghe và chia sẻ các các tin, bài, phim phóng sự trên trang cộng đồng của Thành Đoàn và đơn vị.

 

5. Tài liệu tham khảo:

– Sách, tư liệu, phim ảnh về quá trình xây dựng và phát triển của Đảng ta gắn với chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

– “Cách mạng Tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển”, Viện Sử học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), 2015, NXB Chính trị Quốc gia.

– “Những vấn đề chính yếu trong lịch sử Nam Bộ Kháng chiến (1945 – 1975)”, nhiều tác giả, 2012, NXB Chính trị Quốc gia.

– “Bác Hồ với các kỳ Đại hội Đảng”, PGS.TS Hà Minh Hồng (chủ biên), 2019, NXB Trẻ.

– “Gương sáng Thanh niên Thành phố Anh hùng”, 2017, NXB Trẻ. – “Dấu ấn Thanh niên thành phố Anh hùng”, 2017, NXB Trẻ.

– Các phim tư liệu về 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020), 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020) và 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2020) của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Thành phố, Truyền hình Quốc phòng, Truyền hình Nhân dân,…

– Các sản phẩm tuyên truyền đăng tải trên trang cộng đồng “Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

– Kế hoạch số 247-KH/TĐTN-BTG của Ban Thường vụ Thành Đoàn ngày 31/8/2020 về tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố, kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020), 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020), 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2020).

 

II. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với chi đoàn:

1.1. Công tác chuẩn bị:

– Ban Chấp hành chi đoàn xây dựng chương trình sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo thời gian quy định, tham khảo, chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt.

– Ban Chấp hành chi đoàn có buổi hội ý, thảo luận và thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành, các đoàn viên trong chi đoàn (điều khiển chương trình, công tác tổ chức, hậu cần, trang trí… ) nhằm đảm bảo cho sinh hoạt chi đoàn chủ điểm diễn ra thành công.

– Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo xin ý kiến Liên Chi đoàn Khoa trước khi tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

– Ban Chấp hành chi đoàn thông báo trước cho đoàn viên biết về thời gian, địa điểm và phổ biến trước chủ đề, nội dung của buổi sinh hoạt cho đoàn viên chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên; yêu cầu đoàn viên tham gia đông đủ.

– Sau buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, các chi đoàn đánh giá hiệu quả buổi sinh hoạt với các hình thức như khảo sát qua phiếu, họp rút kinh nghiệm,… Và nhận định, đánh giá dựa trên các tiêu chí như tình hình sinh hoạt chủ điểm, các giải pháp được áp dụng cải tiến, nâng chất hoạt động chi đoàn và có nhiều hoạt động được tổ chức tại chi đoàn hơn.

 

1.2. Bố cục chương trình (gợi ý):

– Ổn định tổ chức, sinh hoạt tập thể.

– Nêu mục đích, ý nghĩa, chủ đề sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

– Định hướng nội dung sinh hoạt, các yêu cầu đối với đoàn viên.

– Đoàn viên tham gia sinh hoạt phát biểu, thảo luận, trao đổi ý kiến, cảm nhận, suy nghĩ và nêu ra những hành động cụ thể liên quan đến chủ đề.

– Đúc kết nội dung buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, trao đổi các nội dung cần thực hiện, các công trình, phần việc của chi đoàn.

– Đoàn viên đăng ký những phần việc cụ thể.

– Đánh giá hiệu quả buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

 

2. Đối với Liên Chi đoàn:

– Lựa chọn 01 hoặc 02 Chi đoàn thuộc đơn vị phân công cán bộ tham dự, tham gia đánh giá hiệu quả sinh hoạt chủ điểm.

– Đôn đốc, kiểm tra các Chi đoàn thực hiện sinh hoạt chi đoàn chủ điểm và tiến thành tổng hợp báo cáo gửi về Văn phòng Đoàn trường.

 

3. Đối với Đoàn trường:

– Xây dựng hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tháng 10 năm 2020.

– Phân công cán bộ phụ trách hướng dẫn, đôn đốc, tham gia đánh giá hiệu quả sinh hoạt chủ điểm.

– Sơ kết, đánh giá về kết quả thực hiện đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10 năm 2020.

 

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Liên Chi đoàn Khoa căn cứ hướng dẫn này triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Chi đoàn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

image