Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 “Tự hào Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh.”

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

***

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 2 năm 2021

 

HƯỚNG DẪN

V/v Sinh hoạt chủ điểm Tháng 3/2021

Chủ đề: “Tự hào Đoàn Thánh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

————-

 

Căn cứ vào hướng dẫn số 63-HD/TĐTN-BTG ngày 26/02/2021 của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn về tổ chức sinh hoạt chủ điểm định kì năm 2021. Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Hoa Sen hướng dẫn các chi Đoàn chức sinh hoạt chủ điểm tháng 3 năm 2021 với những nội dung như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC SINH HOẠT:

1. Đối tượng tham gia: Đoàn viên các Chi đoàn, các Liên Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường Đại học Hoa Sen.

2. Thời gian tổ chức: Trong tháng 3 năm 2021.

3. Nội dung sinh hoạt:

– Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Tuyên truyền, giáo dục truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, truyền thống tuổi trẻ Việt Nam, truyền thống Anh hùng của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, truyền thống Khu Đoàn, Thành Đoàn Sài Gòn – Gia Định, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, truyền thống của tổ chức Đoàn tại địa phương, đơn vị; kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh (28/3/1976 – 28/3/2021).

– Tăng cường chia sẻ tin tốt, câu chuyện đẹp gắn với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố và cả nước, của tổ chức Đoàn tại địa phương, đơn vị; sự đóng góp của tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ Thành phố và tuổi trẻ địa phương, đơn vị trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng Thành phố cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

– Tuyên truyền, giới thiệu những tấm gương Anh hùng trẻ tuổi, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu.

– Tổ chức bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.

– Tuyên truyền về các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2021.

 

4. Hình thức sinh hoạt:

Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, Ban Chấp hành chi đoàn có thể chủ động lựa chọn một trong các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm:

– Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề với phần trao đổi, thảo luận theo nội dung của Hướng dẫn.

 – Tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến về các gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị.

– Tổ chức chiếu phim tư liệu kết hợp tổ chức các cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin (các ứng dụng kahoot, tungtung.vn,…); tổ chức các trò chơi ngăn (mini-game) trên trang cộng đồng của đơn vị. Các chi đoàn có thể liên kết, phối hợp các đơn vị khác để tổ chức cuộc thi, sân chơi.

– Kết hợp sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với kết hợp Ngày đoàn viên và các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2021: phát động đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên; đăng ký thực hiện những công trình, phần việc thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đoàn.

– Tổ chức chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa các chi đoàn; đề xuất giải pháp cụ thể tham gia giải quyết những khó khăn tại địa phương, đơn vị.

– Phát động đăng tin, bài và chia sẻ các bài viết về Đoàn – Hội trên Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ – Mực Tím và Trang thông tin điện tử Thành Đoàn, các trang cộng đồng của Thành Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

 

5. Tài liệu tham khảo:

– Các tư liệu, sản phẩm tuyên truyền phục vụ đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn (thông qua Ban Tuyên giáo Thành Đoàn).

– Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh (các đơn vị tải trên Trang thông tin điện tử Thành Đoàn: www.thanhdoan.hochiminh.city.gov.vn).

– Các tập sách “Lược sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Việt Nam”, “Lược sử Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 – 1975”, “Lược sử Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 – 1975”, “Lịch sử Đoàn Thanh niên nông thôn và vùng ven Sài Gòn – Gia Định trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975”, “Đáp lời sông núi”, “Chúng ta đã đứng dậy”, “Kính chào thế hệ thứ tư”, “Sắt son niềm tin với Đảng”, …do Nhà xuất bản Trẻ thực hiện.

– Phim “Hành trình lịch sử” năm 2020 (6 tập), đăng trên trang cộng đồng “Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh”.

– Phim tài liệu về “Bản anh hùng ca tuổi trẻ Việt Nam” (5 tập), “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”, “Lý Tự Trọng – Người truyền lửa”?”, phim tư liệu về căn cứ cách mạng Núi Dinh. 4 Hà

– Ngoài ra, các đơn vị còn có thể tham khảo thêm danh mục sách giới thiệu về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi do Nhà xuất bản Trẻ phát hành (truy cập trang www.nxbtre.com.vn, mục công tác Đoàn – Đội).

 

II. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với chi đoàn:

1.1. Công tác chuẩn bị:

– Ban Chấp hành chi đoàn xây dựng chương trình sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo thời gian quy định, tham khảo, chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt.

– Ban Chấp hành chi đoàn có buổi hội ý, thảo luận và thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành, các đoàn viên trong chi đoàn (điều khiển chương trình, công tác tổ chức, hậu cần, trang trí… ) nhằm đảm bảo cho sinh hoạt chi đoàn chủ điểm diễn ra thành công.

– Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo xin ý kiến Liên Chi đoàn Khoa trước khi tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

– Ban Chấp hành chi đoàn thông báo trước cho đoàn viên biết về thời gian, địa điểm và phổ biến trước chủ đề, nội dung của buổi sinh hoạt cho đoàn viên chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên; yêu cầu đoàn viên tham gia đông đủ.

– Sau buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, các chi đoàn đánh giá hiệu quả buổi sinh hoạt với các hình thức như khảo sát qua phiếu, họp rút kinh nghiệm,… Và nhận định, đánh giá dựa trên các tiêu chí như tình hình sinh hoạt chủ điểm, các giải pháp được áp dụng cải tiến, nâng chất hoạt động chi đoàn và có nhiều hoạt động được tổ chức tại chi đoàn hơn.

 

1.2. Bố cục chương trình (gợi ý):

– Ổn định tổ chức, sinh hoạt tập thể.

– Nêu mục đích, ý nghĩa, chủ đề sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

– Định hướng nội dung sinh hoạt, các yêu cầu đối với đoàn viên.

– Đoàn viên tham gia sinh hoạt phát biểu, thảo luận, trao đổi ý kiến, cảm nhận, suy nghĩ và nêu ra những hành động cụ thể liên quan đến chủ đề.

– Đúc kết nội dung buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, trao đổi các nội dung cần thực hiện, các công trình, phần việc của chi đoàn.

– Đoàn viên đăng ký những phần việc cụ thể.

– Đánh giá hiệu quả buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

 

2. Đối với Liên Chi đoàn:

– Lựa chọn 01 hoặc 02 Chi đoàn thuộc đơn vị phân công cán bộ tham dự, tham gia đánh giá hiệu quả sinh hoạt chủ điểm.

– Đôn đốc, kiểm tra các Chi đoàn thực hiện sinh hoạt chi đoàn chủ điểm và tiến thành tổng hợp báo cáo gửi về Văn phòng Đoàn trường.

 

3. Đối với Đoàn trường:

– Xây dựng hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tháng 3 năm 2021.

– Phân công cán bộ phụ trách hướng dẫn, đôn đốc, tham gia đánh giá hiệu quả sinh hoạt chủ điểm.

– Sơ kết, đánh giá về kết quả thực hiện đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 năm 2021.

 

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Liên Chi đoàn Khoa căn cứ hướng dẫn này triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Chi đoàn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

image