Event

Hoa Sen Academy – Trường Đại học Hoa Sen đào tạo doanh nghiệp KFC Việt Nam
30/03/2022
Giao tiếp là một trong những kỹ năng mềm quan trọng, là chìa khóa thành công của mỗi người trong xã hội hiện nay và thấu hiểu tâm lý người khác trong giao tiếp là điều cần thiết cho mỗi người, đặc biệt là đối với các cấp quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã có chiến lược đào tạo bổ sung các khóa học ngắn hạn về thấu hiểu tâm lý trong giao tiếp cho nhân sự, đặc biệt là cấp quản lý. Đơn cử, Doanh nghiệp KFC Việt Nam đã cử các cấp quản lý tham...

Filters

Keywords
Categories
Date range
From
To
Clear
Facebook Instagram Youtube image