Biểu mẫu

Dạy - Học
Phiếu điều chỉnh điểm danh 2023 Phiếu báo nghỉ và đăng ký dạy bù / dạy thay (Tiếng Việt) Phiếu báo nghỉ và đăng ký dạy bù / dạy thay (Tiếng Anh)
Đơn học vụ
1. ĐƠN HỌC VỤ BM.01-Đơn đề nghị tạm ngừng học BM.02-Đơn đề nghị thôi học BM.03A-Đơn đề nghị gia hạn thời gian tạm ngừng học BM.05-Đơn đề nghị xác nhận tình trạng học tập  BM.06-Đơn đề nghị miễn môn học BM.07-Đơn đề nghị miễn môn NN1, NN2, GDQP, GDTC BM.08-Đơn đề nghị miễn học GDTC (không có chứng chỉ) BM.09-Đơn đề nghị xét miễn thực hành GDTC, GDQP BM.10-Đơn đề nghị hoãn kiem tra giua HK (khong tap trung) BM.11 – Đơn đề nghị hoãn thi Cuối kỳ BM.12 – Đơn đề nghị hoãn thi báo cáo TTTN, KLTN, De...
image image image image