Khách sạn Pullman Saigon Centre – Nhân viên Thời vụ – Casual Labour

Khách sạn Pullman Saigon Centre – Nhân viên Thời vụ – Casual Labour

Hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Thời vụ – Casual Labour, thông tin làm việc:

– Thời gian: 15:00 – 23:00, thứ Sáu – 29/01/2021;

– Địa điểm: Khách sạn Pullman Saigon – 148, Trần Hưng Đạo, Quận 1.

– Vị trí làm việc: F&B Quyền lợi:

– Công tác phí: 25.000 VND/giờ

– Cơ hội cộng tác lâu dài cùng Pullman Saigon Centre

Link đăng ký: https://forms.gle/bGzetNDH5ExHshfv7

image