Đại học Hoa Sen

Tổ chức Khoa Du lịch

Trưởng Khoa Du lịch: TS. Trương Thị Hồng Minh

________________

Phó Trưởng khoa phụ trách Hành chính và Quan hệ doanh nghiệp: ThS. Lê Minh Phương

________________

Bộ môn Lữ hành:

Bộ môn Khách sạn:

Bộ môn Nhà hàng:

​Bộ môn Công nghệ thực phẩm:

Chương trình quốc tế Vatel:

Chương trình quốc tế Hoa Sen Elite:

Ban thư ký:

Phạm Thị Hồng Ngọc

Lương Thị Thương

Đỗ Thị Ngọc

Lê Thị Thanh Thảo

________________

Nhân viên Truyền thông Tuyển sinh & Sự kiện: Nguyễn Cao Thuỳ Trang

Nhân viên Quan hệ Doanh nghiệp & Điều phối Thực tập: Lương Hoàng Phú

Nhu cầu phát triển không ngừng, Khoa Du lịch – Trường Đại học Hoa Sen chào đón các ứng viên nhiệt huyết, có năng lực và có chung giá trị, tham gia đội ngũ Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên. 

https://hoasen.edu.vn/tuyen-dung/

image