Tổ chức Khoa Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn

Trưởng Khoa Du lịch: TS. Trương Thị Hồng Minh

________________

Phó Trưởng khoa phụ trách Hành chính và Quan hệ doanh nghiệp: ThS. Lâm Thị Thanh Vân

________________

Bộ môn Lữ hành:

Bộ môn Khách sạn:

Bộ môn Nhà hàng:

Bộ môn Sự kiện:

Chương trình quốc tế Hoa Sen Elite:

Ban thư ký:

Phạm Thị Hồng Ngọc
Đỗ Thị Ngọc
Trần Thị Kim Ấn

________________

Nhân viên Truyền thông Tuyển sinh & Sự kiện: Nguyễn Cao Thuỳ Trang
Nhân viên Quan hệ Doanh nghiệp & Điều phối Thực tập: Lương Hoàng Phú
Cố vấn Học tập: Lê Ngọc Quỳnh Như

Nhu cầu phát triển không ngừng, Khoa Du lịch- Nhà hàng – Khách sạn Trường Đại học Hoa Sen chào đón các ứng viên nhiệt huyết, có năng lực và có chung giá trị, tham gia đội ngũ Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên. 
https://hoasen.edu.vn/tuyen-dung/

image image image image