Tài liệu tham khảo

Writing learning objectives using bloom’s taxonomy
One way to approach course design is to start from the learning objectives, which are concise statements about what students will be able to do when they have completed the course.Learning objectives are very important in that they provide students with a clear purpose to focus their learning efforts, direct the lecturer’s choice of instructional activities, and guide the lecturer’s assessment strategies. The most important and challenging aspect of writing good learning objectives is that they must be observable and measurable. Therefore, in order to write good learning objetives, it is important that the lecturer plot each objective on the taxonomy table, matching...
Assessment
Assessment is an integral part of instruction, as it determines whether or not the goals of education are being met. It is a both way approach, for students can know how they achieve each goal for each subject they learn and lecturers know whether their teaching method or approach is working effectively to reach learning objectives of the subject that they teach. It is, therefore, essential that lecturers learn the significance of classroom assessment, a variety of classroom assessment techniques, and student assessment so as to help them improve instruction and student learning. Link: Assessment Source: Center for Higher Education...
Active Learning
Active learning is a key aspect of the flipped classroom and can be applied to any learning environment from online to standard lectures or as a blend of these. Link: Active learning Source: Center for Higher Education Research and Accreditation
Để giao quyền tự chủ đại học, nhà trường phải đạt kiểm định chất lượng
(GDVN) – Đây là quan điểm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về việc tự chủ đại học. Ngày 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về Luật Giáo dục Đại học. Dự án Luật Giáo dục Đại học được đa số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá là đã tiếp thu, chỉnh sửa rất nhiều. Dự án Luật đảm bảo có thể thông qua tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV. Về một số vấn đề...
Luật Giáo dục Đại học không được trái các nguyên tắc của Luật Giáo dục sửa đổi
(GDVN) – Thủ tướng nhấn mạnh báo cáo giải trình của Bộ Giáo dục cần thuyết minh rõ các điểm sửa đổi, bổ sung tại Luật Giáo dục đại học không trái Luật Giáo dục sửa đổi. Thủ tướng Chính phủ đã phân côngcác Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoàn thiện một số Dự án Luật. Đối với, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào...
5 cơ hội lớn của giáo dục ĐH Việt Nam
GD&TĐ – 5 cơ hội lớn của giáo dục đại học Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế được ông Nguyễn Thanh Nhã (Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) chia sẻ trong tham luận tại Hội thảo giáo dục 2018 tổ chức mới đây tại Hà Nội. Thu hút các nguồn lực phát triển giáo dục từ nước ngoài Phân tích lợi thế này, ông Nguyễn Thanh Nhã viết trong tham luận: Thông qua quá trình hội nhập, giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam có cơ hội đón nhận nguồn lực đa...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image