Tài liệu tham khảo

Trường Đại học Hoa Sen thành công từ chất lượng đào tạo sinh viên
Tại Trường ĐH Hoa Sen, tỷ lệ sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp luôn đạt trên 83% liên tục trong nhiều năm. Theo thống kê mới nhất, tỉ lệ tân khoa ĐH Hoa Sen có việc làm ngay trước lễ tốt nghiệp lần thứ 35 (tháng 1-2020) rất cao, trong đó, các ngành có tỉ lệ việc làm đạt 100% là: Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị Công nghệ Truyền thông, Toán ứng dụng. Giải bài toán thất nghiệp Nhiều ngành có tỉ lệ việc làm rất cao là: Tài chính Ngân hàng (95,7%), Quản...
Xây dựng chuẩn đầu ra CTĐT và CĐR học phần
Link: /sites/default/files/chera/2018/user1021/obe_2.pdf
Quy trình đảm bảo chất lượng các CTĐT tại ĐH Huế theo tiêu chuẩn AUN-QA
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, sau khi hệ thống các khái niệm chính về đảm bảo chất lượng, chuẩn đầu ra và đánh giá chương trình của AUN-QA (ASEAN Universities Network – Quality Assurance), đánh giá thực trạng các chương trình đang đào tạo hiện hành, tác giả đã đề xuất quy trình để áp dụng chung trong toàn Đại học Huế. Quy trình này bao gồm: đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra, đầu vào, quá trình, đầu ra và phản hồi từ nhu cầu các bên liên...
Kỹ năng viết báo cáo Tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA
Mục tiêu buổi tập huấn: • Trình bày được các mô hình AUN-QA; • Giải thích các tiêu chí của mức chương trình; • Áp dụng phương pháp PDCA để tự đánh giá; • Liệt kê được các yêu cầu của báo cáo tự đánh giá  (SAR); • Trình bày được quá trình đánh giá theo chuẩn AUN-QA; • Thực hành viết được báo cáo SAR Link đọc tiếp bài viết: Kỹ năng viết báo cáo Tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA
Blended Learning
In recent years, great advances in learning technologies have made it easier for lecturers to implement new e-learning practices of which blended and flipped teaching approaches seem to gain as much attention in the education industry thanks to their benefits for lecturers and students. We have summarized some of the recent research and understandings related to blended learning and the flipped classroom. Link: BLENDED LEARNING​ Source: Center for Higher Education Research and Accreditation
Kỹ năng tư vấn của Cố vấn học tập theo hệ thống tín chỉ
Đào tạo theo tín chỉ là thay đổi tất yếu để giáo dục đại học Việt Nam hòa nhịp được với giáo dục thế giới. Yêu cầu của việc học theo tín chỉ là sinh viên phải chủ động trong học tập. Tuy nhiên, trên thực tế, sinh viên gặp không ít khó khăn trong việc định hướng. Thực trạng trên đòi hỏi đội ngũ cố vấn học tập của các trường đại học phải có các kỹ năng cố vấn cần thiết để hỗ trợ sinh viên trong việc chọn lựa được cách học, quy trình học tập, học gì,...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Instagram Youtube image