Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng đạt giấy khen cho những đóng góp trong công tác kiểm định chất lượng của trường Đại học Hoa Sen

Sáng ngày 19/04/2021, trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức buổi họp báo nhằm công bố kết quả đánh giá đạt 4 sao QS Stars, đồng thời có những trao đổi với báo giới về kết quả đạt được cũng như định hướng phát triển của nhà trường trong tương lai.

Cũng trong sự kiện này, tập thể Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng đã vinh dự nhận được Giấy khen của trường Đại học Hoa Sen cho những đóng góp trong việc xây dựng và phát triển chất lượng đào tạo của nhà trường, cũng như nỗ lực thành công với hồ sơ xây dựng thương hiệu trường Đại học Hoa Sen đạt chuẩn quốc tế QS Stars 4 sao vừa qua.

Đây là sự ghi nhận cho những cố gắng và đóng góp của tập thể phòng trong thời gian vừa qua, Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng trong thời gian tới, dưới sự định hướng của Ban Giám hiệu nhà trường, sẽ tiếp tục phấn đấu phát triển để góp phần đạt được các chuẩn kiểm định giáo dục quốc tế theo kế hoạch đề ra. Cũng trong khuôn khổ buổi họp báo, Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng – ThS. Lê Hữu Sơn đã tham gia cùng với Ban Giám hiệu và đại diện phòng ban để trả lời các câu hỏi của báo giới và làm rõ hơn quá trình làm việc và đánh giá với tổ chức QS Stars. Ông Lê Hữu Sơn cho biết: “Kết quả QS Stars 4 sao là động lực và cũng góp phần định hướng cho sự phát triển của nhà trường trong thời gian sắp tới. Đối với các tiêu chuẩn đã đạt điểm tối đa 5 sao là việc làm sinh viên (employability) và văn hóa và nghệ thuật (arts and culture), nhà trường sẽ tiếp tục phát huy các điểm mạnh này, đồng thời định hướng phát triển cơ sở vật chất và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, trao đổi quốc tế nhằm phấn đầu đạt được QS Stars 5 sao trong tương lai”.

image