Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Sáng ngày 26/11/2020 tại Trường Đại học Văn Lang, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đại học, cao đẳng sư phạm; đồng thời trao đổi, thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác bảo đảm và KĐCLGD đại học, cao đẳng giai đoạn 2021-2025.

Trong buổi Hội nghị tổng kết, Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí – Trường Đại học Hoa Sen vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo với danh hiệu đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011-2020.

Bên cạnh đó, TS Phan Thị Việt Nam – Trưởng phòng Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí – Trường Đại học Hoa Sen cũng vinh dự nhận bằng khen với danh hiệu cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011-2020.

Từ năm 2011, Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu Trường Đại học Hoa Sen đã xác định công tác kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục (cấp Chương trình đào tạo và cấp Cơ sở giáo dục) là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, là một khâu quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng bên trong Nhà trường. Để thực hiện công tác này, từ năm 2011, Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí đã ráo riết thực hiện (1) tổ chức các buổi tập huấn để các đơn vị hiểu rõ công tác tự đánh giá, (2) triển khai công tác tự rà soát, đánh giá thực trạng, (3) triển khai các kế hoạch cải tiến nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá và (4) hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong.

Trong bối cảnh chung có sự thay đổi liên tục về nguyên lý đảm bảo chất lượng và bộ tiêu chuẩn đánh giá cũng như cơ cấu tổ chức và định hướng phát triển tại Trường, P.ĐBCL&KT đã gặp không ít khó khăn trong việc hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, triển khai công tác bảo đảm chất lượng, đặc biệt là thu thập thông tin, dữ liệu, minh chứng và sự hợp tác của các phòng ban trong Nhà trường trong quá trình tự đánh giá và đánh giá ngoài. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của Ban giám hiệu, sự cố gắng của các bộ phận nói chung và nỗ lực không ngừng của các nhân sự P.ĐBCL&KT nói riêng, các khó khăn đã được vượt qua và đã gặt hái được các thành tích tốt:

 1. Kiểm định cấp Chương trình đào tạo:

   – 5 chương trình đào tạo đạt kiểm định ACBSP vào năm 2015 bao gồm : Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Marketing, Tài chính ngân hàng, Kế toán.

   – 2 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA vào tháng 05/2019 bao gồm: Ngôn ngữ Anh và Quản trị khách sạn.

 2. Kiểm định cấp Cơ sở giáo dục: Trường Đại học Hoa Sen đã thực hiện đánh giá chính thức cấp Cơ sở giáo dục bởi Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục-Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam vào tháng 11/2019 và nhận giấy chứng nhận đạt kiểm định vào tháng 02/2020.

 3. Tham gia gắn sao với tổ chức QS-Star: Trường Đại học Hoa Sen đã hoàn tất giai đoạn cung cấp minh chứng theo yêu cầu của QS-Star.

Trong 10 năm qua, P.ĐBCL&KT đã xây dựng đầy đủ hệ thống văn bản về công tác đảm bảo chất lượng (từ kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng, chính sách chất lượng, quy chế/ quy định đảm bảo chất lượng, sổ tay chất lượng…) và hệ thống các văn bản về khảo sát chất lượng nhằm hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại Trường.

Hàng năm, P.ĐBCL&KT đều thực hiện đầy đủ, đúng hạn và tạo hệ thống lưu trữ thông tin ba công khai qua các năm trên website đơn vị để giúp truy cập thông tin nhanh chóng, thuận lợi.

Hoạt động truyền thông về đảm bảo chất lượng cũng được thực hiện với sự ra đời của website của phòng (https://dbclkt.hoasen.edu.vn/) nhằm cung cấp thông tin đầy đủ nhất về hoạt động đảm bảo chất lượng của trường đến toàn xã hội. Đồng thời, đó cũng là kênh để trường có thể giao lưu, trao đổi với các trường bạn, các tổ chức kiểm định trong và ngoài nước. Văn hóa chất lượng bước đầu hình thành và phát triển tại Trường Đại học Hoa Sen.

Việc nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo trong công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học là niềm vinh dự cho tập thể Trường Đại học Hoa Sen đồng thời cũng là động lực để cá nhân, tập thể trong toàn trường tiếp tục phấn đấu, nỗ lực trong công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục.

image