Kiểm định và đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Các chứng nhận kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo đã đạt của Trường Đại học Hoa Sen bao gồm:

Facebook Instagram Youtube image