Khảo sát

Khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ
Đối tượng thực hiện: Sinh viên Tần suất số lần/năm: 1 Thời điểm: Tháng 4 hằng năm Phương thức thực hiện: Online Kết quả khảo sát SV về CLPV: vào đây, chọn năm và loại khảo sát SV về CLPV
Khảo sát Giảng viên – Nhân viên về chất lượng phục vụ của Nhà trường
Đối tượng thực hiện: Giảng viên – Nhân viên Tần suất số lần/năm: 1 Thời điểm: Tháng 5 hằng năm Phương thức thực hiện: Online Kết quả khảo sát GV-NV về CLPV: vào đây, chọn năm và loại khảo sát GV-NV về CLPV
Khảo sát cuối môn học
Đối tượng thực hiện: Sinh viên Tần suất số lần/năm: 2 Thời điểm: Từ tuần 10 đến tuần 17 của học kỳ chính Phương thức thực hiện: Online Kết quả khảo sát cuối môn học: vào đây, chọn năm và loại khảo sát cuối môn học

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo