[EN] Hoạt động – Hình ảnh

Đánh giá ngoài trực tuyến chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA
16/03/2022
Trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức đón đoàn đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA dưới hình thức trực tuyến. Trải qua quá trình tự đánh giá và cung cấp hồ sơ, minh chứng, vừa qua trường Đại học Hoa Sen đã vinh dự tiếp đón đoàn đánh giá ngoài của AUN-QA đến đánh giá chính thức 03 ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Thiết kế nội thất và Quản trị nhà hàng – dịch vụ ăn uống. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện tại, các hoạt động đánh giá...

Filters

Keywords
Categories
Date range
From
To
Clear
image