Thông báo về môn tiếng Anh là tiên quyết đối với các môn chuyên ngành học

Từ học kỳ 17.1A trở về sau,

  • Đối với các môn chuyên ngành mã 300, 400 học bằng tiếng Việt (môn học có mã DV): không yêu cầu môn tiên quyết là tiếng Anh (EGC3/ EGC4), nhưng vẫn có tiên quyết môn học khác.
  • Đối với các môn chuyên ngành mã 300, 400 học bằng tiếng Anh (môn học có mã DE): vẫn yêu cầu tiên quyết là môn tiếng Anh (EGC3/ EGC4) và tiên quyết môn học khác.

Sinh viên cần tập trung đăng ký các môn học tiếng Anh và môn chuyên ngành để có thể tốt nghiệp đúng hạn.

Xem đầy đủ văn bản thông báo tại đây

Danh mục liên quan

Thông báo Tiện ích
image