Tại sao chọn Khoa CNTT

1. Tại sao học sinh nên chọn ngành Truyền Thông và Mạng Máy Tính (TT-MMT) tại trường ĐHHS?

2. Tại sao sinh viên nên chọn học Công nghệ thông tin tại HSU?​

image image image image