Giới thiệu

Khoa Công nghệ thông tin cung cấp các chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềmKỹ thuật máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Hệ thống thông tin quản lý, Trí tuệ nhân tạo. Trên nền tảng đã hình thành, Khoa Công nghệ thông tin tập trung đẩy mạnh cải tiến chương trình tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế, cập nhật các kiến thức khoa học và công nghệ mới nhất trên thế giới, đồng thời bám sát nhu cầu nhân lực của xã hội.

Với các phòng thực hành hiện đại phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu ứng dụng, chúng tôi xây dựng một môi trường học tập năng động, kích thích sáng tạo và liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Khoa Công nghệ thông tin tự hào với phương pháp giảng dạy gắn chặt với nghiên cứu, khuyến khích sinh viên trải nghiệm, áp dụng kiến thức học được vào thực hành và phát triển các giải pháp, tiến tới giải quyết các vấn đề trong thực tiễn xã hội.

Facebook Youtube Tiktok Zalo