Giảng viên – Nhân viên

TS. Lê Đình Phong
Trưởng Khoa
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Robotics và Giao tiếp Người-Máy
 • Email: phong.ledinh[at]hoasen.edu.vn
Công trình:

Bài báo quốc tế

1. Yoon-Hyuk Kim, Le Dinh Phong, Kyung-Soo Kim, Tae-Seong Kim, “Automated 2D/3D Image Matching Technique with Dual X-ray Images for Estimation of 3D In Vivo Knee Kinematics,” Journal of Biomedical Engineering, p431-435, 2008

2. Yoon Hyuk Kim, Le Dinh Phong, Won Man Park, Kyungsoo Kim, Koon Ho Rha, “Laboratory-level telesurgery with industrial robots and haptic devices communicating via the internet,” International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 10(2):25-29, 04/2009.

3. Le Dinh Phong, Junho Choi, Woosub Lee, Sungchul Kang, “A novel method for estimating external force: Simulation study with a 4-DOF robot manipulator,” International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 16(4):755-766, 04/2015.

Hội nghị quốc tế

1. Y. H. Kim, Le Dinh Phong, K. Kim, Quantification of 3D In Vivo Knee Kinematics Using Biplane Xray Images, Article 33, Orthopedic Research at Academic Conferences, October 17, 2007.

2. Y. H. Kim, Le Dinh Phong, K. Kim, T. S. Kim, W. H. Lee, A Three-dimensional Measurement Techniques In vivo Knee Joint, Congress for Biomechanical Engineering Estimation, November 9, 2007.

3. Y.H. Kim, D. P. Le, et al, “The experience of an internet based telesurgery with a tele-robot system”, Annual Meeting of Engineering & Urology Society, Orlando, USA, 05/ 2008.

4. Y. H. Kim, D. P. Le, K. Kim, and W. M. Park, Automated 2D/3D Image Matching Method with Dual Xray Images to Estimate 3D in vivo Knee Kinematics, 8th Annual Meeting of CAOS-International, Hong Kong, China, 06/ 2008.

5. Le Dinh Phong, Junho Choi, Sungchul Kang, “External Force Estimation using Joint Torque Sensors for a Robot Manipulator,” 2012 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 05/2012.

6. Le Dinh Phong, Junho Choi, Sungchul Kang, “External force estimation using joint torque sensors and its application to impedance control of a robot manipulator,” 2013 13th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), 01/2013.

7. Le Dinh Phong, Woosub Lee, Sungchul Kang, “A Novel Design of Active Cannula for MicroSurgery,” International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence, 11/2014.

8. Le Dinh Phong, Vu Ngoc Long, Nguyen Anh Hoang, Le Hoai Quoc, “Development of IoT based lower limb exoskeleton in rehabilitation,” International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI 2017), 07/2017.

Kinh nghiệm làm việc:

2003 – 2005:         Nghiên cứu viên, phụ trách tính toán, thiết kế, và mô phỏng động học, động lực học của các cánh tay robot trong đề tài cấp quốc gia về “Nghiên cứu chế tạo robot công nghiệp”.

2005 – 2006:         Nghiên cứu viên, phục trách thiết kế và chế tạo cánh tay máy gắp sản phẩm nhựa. Đây là dự án nằm trong chương trình phát triển robot của thành phố Hồ Chí Minh.

2006 – 2008:         Nghiên cứu viên trong các dự án của Cục quản lý thực phẩm và dược Hàn Quốc (KFDA) tại phòng thí nghiệm cơ khí, trường đại học Kyung Hee, Hàn Quốc:

– “Phẫu thuật từ xa dùng robot với thiết bị haptic thông qua đường truyền Internet”

– “Động lực học của hệ thống cơ của cơ thể người”

– “Kỹ thuật tái tạo mô hình 3D của khớp gối bằng các ảnh 2 chiều X-ray”

– “Robot chơi đàn Violin”

– “Robot phẫu thuật khớp gối”

2009 –  2015:         Nghiên cứu viên tại Viện khoa học công nghệ Hàn Quốc, trong các dự án cấp nhà nước:

– “Tay máy tốc độ và an toàn”

– “Robot phẫu thuật Active Cannula”

– “Robot du hành mặt trăng”

2015 – nay:         Đồng sáng lập và Chủ tịch của Trung tâm giáo dục STEM Vườn Sáng Tạo.

Nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai – Khu Công nghệ cao Tp. HCM (nghỉ tháng 2/2019), với các dự án:

                                    – Máy in 3D

                                    – Xử lý nước nhiễm mặn

                                    – Khung robot hỗ trợ người già và tàn tật

                                    – Đồng hồ theo dõi sức khỏe

                                    – Nông nghiệp thông minh trên nền IoT

                                    – Phát hiện khói thuốc trong trường học

Giám đốc kỹ thuật tại công ty khởi nghiệp MEMSTECH (chuyên về MEMS, Cơ điện tử, Robotics, IoT). (nghỉ tháng 2/2019)

Trưởng phòng R&D Manager, Ban CNTT, Tập đoàn Nguyễn Hoàng (nghỉ tháng 2/2020)

Đồng sáng lập và Trưởng chương trình Bach Khoa Mentoring.

Đồng sáng lập startup ANAN (chuyên về Robotics, Tự động hóa và IoT).

Đồng sáng lập và CEO của Hiệp hội Robotics và Tự động hóa Việt Nam (phần lớn là các chuyên gia người Việt hiện đang làm việc tại nước ngoài).

Trình độ học vấn:

Bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Robotics và Giao tiếp Người-Máy, Viện khoa học công nghệ Hàn Quốc (KIST)

Bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Robotics, Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc

Bằng Kĩ sư, chuyên ngành Cơ khí – Kỹ thuật điều khiển tự động, Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh

ThS. Phạm Hồng Thanh
Phó Trưởng Khoa
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Khoa học máy tính
 • Email: thanh.phamhong[at]hoasen.edu.vn
Công trình:

Pham, H.T., Vinh, L.V., Lang, T.V., Tran, V.H.: GMeta: A novel algorithm to utilize highly connected components for metagenomic binning. In: Dang, T.K., Küng, J., Takizawa, M., Bui, S.H. (eds.) Future Data and Security Engineering. pp. 545–559. Springer International Publishing, Cham (2019).

Pham, H.T., Lang, T.V., Tran, V.H.: Immediate velocity prediction of a mixed-traffic flow in urban road networks with spatial-temporal correlation analysis. In: 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). pp. 729–733 (2018).

Kinh nghiệm làm việc:

2006 – nay: Giảng viên, Đại học Hoa Sen

Các môn giảng dạy: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Công nghệ phần mềm, Kiến trúc phần mềm, Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động, Công nghệ .NET, Big Data.

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ Khoa học máy tính, Trường Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh.

Kỹ sư Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh.

TS. Trang Hồng Sơn
Giám đốc chương trình Công nghệ thông tin
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Khoa học máy tính
 • Email: son.tranghong[at]hoasen.edu.vn

Kinh nghiệm giảng dạy

2010 – nay: Giảng viên cơ hữu tại trường Đại học Hoa Sen với các môn như Kiến trúc phần mềm, Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động, Phân tích & thiết kế giải thuật, Cấu trúc dữ liệu & giải thuật, …

Kinh nghiệm quản lý giáo dục

2013 – 2019: Chủ nhiệm chương trình ngành KTPM tại trường Đại học Hoa Sen.

2019 – nay: Chủ nhiệm chương trình ngành CNTT tại trường Đại học Hoa Sen.

Kinh nghiệm thực tế

2004 – 2007: Phân viện CNTT tại TP.HCM với vai trò là nghiên cứu viên.

2007 – 2010: Công ty TNHH Tin học Tâm Việt với vai trò là trưởng nhóm và trưởng dự án.

Trình độ học vấn

Tiến sĩ Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

ThS. Nguyễn Văn Sơn
Giám đốc chương trình Kỹ thuật phần mềm
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
 • Email: son.nguyenvan[at]hoasen.edu.vn

Kinh nghiệm giảng dạy

Bắt đầu giảng dạy ở bậc cao đẳng và đại học từ năm 2005 đến nay (12 năm)

–   Từ 2007 – nay: dạy tại trường Đại học Hoa Sen các môn Nhập môn lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Công nghệ phần mềm, Quy trình và công cụ phát triển phần mềm, Tin học đại cương, Bảng tính, Quản lý dự án với MS Project.

–    Từ 2005 – 2007: dạy thỉnh giảng tại trường Cao Đẳng Bách Việt, Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, Đại học Văn Lang các môn Lập trình Pascal, Lập trình C, Tin học văn phòng.

–     3 môn có khả năng giảng dạy tốt nhất là: Nhập môn lập trình, Lập trình hướng đối tượng, bảng tính.

Kinh nghiệm quản lý giáo dục

–    Từ 03/2015 đến nay: Chủ nhiệm chương trình ngành CNTT, trường Đại học Hoa Sen.

–    Từ 09/2002 đến 05/2007: Quản lý chi nhánh đạo tạo tại chức tại Vũng Tàu, trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM

–    Từ 05/2007 đến 09/2007: Quản lý nhân viên thực tập tại Trung tâm đào tạo, Saigon Coop.

Kinh nghiệm thực tế

–    Xây dựng dự án phần mềm quản lý bán hàng cho công ty cổ phần bột thực phẩm Tài Ký – năm 1999

–    Xây dựng dự án phần mềm quản lý sinh viên tại chức tại đại học Giao thông vận tải TP.HCM – năm 2002

–    Xây dựng dự án phần mềm quản lý thực tập cho Trung tâm đào tạo Sài gòn Coop – năm 2007.

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ quản trị Công nghệ thông tin, Innotech – France, 2009

Kỹ sư Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa, 2005

Cử nhân đông phương học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2001

Ths. Lê Thanh Tùng
Giám đốc chương trình Trí tuệ nhân tạo
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Xử lý Tiếng Nói, Nhận dạng giọng nói và người nói, Học máy

Kinh nghiệm giảng dạy

09/2009-nay:    Giảng viên cơ hữu thuộc bộ môn Kỹ Thuật Phần Mềm –  Trường đại học Hoa Sen, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 – Giảng dạy: Quản lý dự án phần mềm, Kỹ thuật Yêu cầu Phần mềm, Thiết kế Tương tác, Công nghệ phần mềm, Cấu trúc Dữ liệu & Giải thuật, Nhập môn lập trình, Xác suất thống kê, v.v…

09/2009-04/2014:     Trường đại học FPT, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 – Giảng viên thỉnh giảng chương trình Greenwich

 – Giảng dạy: Hệ điều hành, Thiết kế hệ thống phần mềm, Hệ thống rời rạc, v.v….

Kinh nghiệm giảng dạy khác

 – Khoá ngắn hạn về Quản lý dự án và phần mềm Microsoft Project tại các công ty: Japan Vietnam Petroleum Co., Heineken Co., Capitaland, Bosch Vietnam., Kimberly-Clark Vietnam

Kinh nghiệm quản lý giáo dục

09/2009-10/2018:    Trưởng bộ môn Kỹ Thuật Phần Mềm – Trường đại học Hoa Sen, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Kinh nghiệm thực tế

06/2004-08/2009:    Phát triển phần mềm tự do –  Minneapolis, MN, Mỹ

06/2000-01/2004:     Kỹ sư phát triển phần mềm – Microsoft, Redmond, WA, Mỹ

06/1998-06/2000:    Kỹ sư hệ thống nhận dạng giọng nói cao cấp –  Entropic Speech Technology, Cambridge, Anh Quốc

10/1995-06/1998:   Chuyên viên nghiên cứu –  Cardiff University, School of Engineering, Cardiff, United Kingdom

Trình độ học vấn:

09/1992-06/1995  Đại học Wales, Swansea, Anh Quốc

– Thạc sỹ Kỹ Thuật Điện, tháng 7/1993

09/1989-06/1992  Trường đại học Sunderland, Anh Quốc

– Cử nhân Kỹ thuật điện và điện tử, tháng 6/1992

– Tốt nghiệp loại xuất sắc

– Giải thưởng Edinburgh – thủ khoa khoá 1992

ThS. Lộc Đức Huy
Giám đốc chương trình
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Mạng
 • Email: huy.locduc[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Máy tính
Kinh nghiệm làm việc:

08/2012 – 08/2015: Giảng viên cơ hữu – Đại học Hoa Sen

12/2012 – 12/2014: Chuyên viên hệ thống Phòng Quản trị thông tin – Đại học Hoa Sen

09/2009 – 07/2012: Giảng viên thỉnh giảng – Đại học Hoa Sen

12/2007 – 11/2009: Chuyên viên IT Cty cổ phần đầu tư Vạn Thịnh Phát

Trình độ học vấn:

2010: Thạc sỹ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Chuyên ngành Mạng, Đại học Paris 6, Pháp

Các chứng chỉ ngắn hạn:

– DNIIT – Networking 2006-2008

– MCSE 2003, MCITP 2008

– MCT 2013,2014 Microsoft

– Information Security Trends – KPMG (2014)

– Kỹ năng phòng chống tội phạm công nghệ cao, Niksun, Hoa Kỳ (2013)

– Advanced Firewall – Juniper, SVTech (2013)

Thành viên các hội, đoàn thể:

– Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam

– Microsoft IT Academy

Ntthanh
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh
Giám đốc chương trình
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Hệ thống thông tin quản lý
 • Email: thanh.nguyenthithanh[at]hoasen.edu.vn
Công trình:

– Nguyễn Thị Thanh Thanh, Nguyễn Thị Thanh Tâm và Lê Anh Vũ, Microsoft Access 2010: Từ kiến thức cơ bản đến kỹ năng thực hành chuyên nghiệp, NXB Thời Đại, Tp. HCM, Việt Nam, 2012

– Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Thị Thanh Thanh, Cao Hào Thi, Hệ hoạch định nguồn lực tổ chức trên điện toán đám mây trong giáo dục hiện đại, Tạp chí Khoa Học & Đào Tạo, số 01, năm 2014, ISSN: 2354 – 0567, Vol. 1, 2014, pp. 10-23

– Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Thị Thanh Thanh, Sanjay Misra, Cloud-Based ERP Solution for Modern Education in Vietnam, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-12777-4 (Print) 978-3-319-12778-1 (Online), Future Data and Security Engineering, Lecture Notes in Computer Science Volume 8860, 2014, pp 234-247

– Nguyễn Thị Thanh Thanh, Đỗ Trọng Danh và Nguyễn Thị Thanh Tâm: Gia tăng nhận thức ngành Hệ thống thông tin quản lý thông qua mô hình E-Marketing trong trường đại học, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Vai trò của Hệ thống thông tin quản lý đối với sự phát triển của các tổ chức doanh nghiệp, NXB Lao động xã hội, Hà Nội, Việt Nam, 11/2015, pp 423-432.

– Đỗ Trọng Danh, Nguyễn Thị Thanh Thanh và Nguyễn Thị Thanh Tâm: Microsoft Excel 2016: Từ kiến thức cơ bản đến kỹ năng thực hành chuyên nghiệp, NXB Đại học quốc gia HCM, Tp. HCM, Việt Nam, 2017, ISBN: 978-604-73-4697-4

– Nguyễn Thị Thanh Thanh, Bùi Ngọc Lê và Nguyễn Thị Thanh Tâm: Xây dựng bản đồ năng lực và gợi ý phát triển năng lực cho sinh viên với ứng dụng VSC, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XXI:  Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, Việt Nam, 7/2018, pp 363-369, ISBN: 978-604-922-922.

– Hồ Thị Linh, Nguyễn Thị Trần Lộc, Nguyễn Thị Thanh Thanh và Nguyễn Duy Thanh, Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong ngành giáo dục: tổng quan lý thuyết và xu hướng phát triển, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý – ISBM 2020, NXB Kinh tế, Tp. HCM, Việt Nam, 18/11/2020, pp 160-173, ISBN: 978-604-922-922-0

Kinh nghiệm giảng dạy

Từ 2002 – 2006: thỉnh giảng tại Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Quản lý, Trường Cán bộ Quản lý Nông Nghiệp

Từ 2006 – nay: giảng dạy tại trường Đại học Hoa Sen

Kinh nghiệm quản lý giáo dục

Từ 2015 – 2021: Chủ nhiệm chương trình ngành Hệ thống thông tin quản lý, trường Đại học Hoa Sen

Kinh nghiệm làm việc

2003 – 2004: tham gia dự án viết phần mềm kế toán trên mã nguồn mở, xây dựng và phát triển hệ thống website tại công ty Tân Lê Nguyên

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh

Cử nhân Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Chứng chỉ

Quản lý giáo dục đại học Unilead South East Asia (2015) – University of Oldenburg, Germany.

Huỳnh Thị Mộng Châu
Thư ký khoa
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: chau.huynhthimong[at]hoasen.edu.vn

Kinh nghiệm làm việc

+ Từ 1997-2003: Nhân viên kinh doanh của công ty TNHH Phần mềm Hòa Phú

+ Từ 2003-2006: Nhân viên văn phòng của công ty TNHH Nụ cười

+ Từ 2006- Nay : Thư ký khoa

Trình độ học vấn

Bằng Cử nhân Kinh tế ngoại thương (2005) – Trường Đại học Ngoại Thương

tamtruc
Nguyễn Trần Tâm Trúc
Chuyên viên - Truyền thông và trải nghiệm sinh viên
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế
 • Email: truc.nguyentrantam[at]hoasen.edu.vn

Kinh nghiệm làm việc

Từ 2013 – 2014: Nhân viên marketing tại Mylife Company.

Từ 2014 – 2020: Senior Education tại Mathansium Vietnam.

Từ 2020 – 2022: Chuyên viên Phòng Hành chính – Trung tâm Dịch vụ Thể dục Thể thao thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình độ học vấn

Bằng Cử nhân Quan hệ Quốc tế trường đại học Ngoại ngữ và Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Thị Nhật Anh
Nhân viên - Cố vấn học tập
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Email: anh.phamthinhat[at]hoasen.edu.vn

Kinh nghiệm làm việc

Từ 2022 – nay: Nhân viên – Cố vấn học tập, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hoa Sen

Trình độ học vấn

Bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, 2022

TS. Phạm Ngọc Ánh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Toán học
 • Email: anh.phamngoc[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Toán cao cấp, Nguyên lý thống kê
 • Công trình: The Schubert3 package for computations in Intersection theory and Enumerative geometry (with Dang Tuan Hiep).

Chern classes of logarithmic derivations for some non-free arrangements (submitted to Hokkaido Mathematical Journal ).

Kinh nghiệm làm việc:

6/2017- Hiện nay: Giảng viên bộ môn Khoa học tổng quát, Đại học Hoa Sen

4/2014 – 5/2017: Giảng viên bộ môn cơ bản, Khoa Kinh tế – Thương mại, Đại học Hoa Sen

9/2004 – 3/2013: Giảng viên Khoa Toán, Đại học Quy Nhơn

Trình độ học vấn:

2013: Tiến sĩ Toán, Đại học kỹ thuật Kaiserslautern, CHLB Đức

2010: Diploma Toán, Trung tâm ICTP, Ý

2007: Thạc sĩ Toán, Đại học Quy Nhơn

2004: Cử nhân Toán, Đại học Quy Nhơn

ThS. Nguyễn Lê Duy
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Lý thuyết tối ưu
 • Email: duy.nguyenle[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Giải tích, Đại số tuyến tính, Toán rời rạc, Tối ưu hóa tuyến tính, Vận trù học, Lý thuyết độ đo & tích phân
Công trình:

Nguyễn Định, Trần Hồng Mơ, Lê Chí Nguyễn, Phan Trí Kiên, Nguyễn Lê Duy. Một cách tiếp cận mới đối với một số lớp bài toán tối ưu. 2015. Đề tài ĐHQG Tp.HCM.

Nguyễn Định, Trần Hồng Mơ, Nguyễn Lê Duy. Một số kết quả dạng Farkas và tối ưu hóa phi tuyến. 2014. Đề tài cấp nhà nước do quỹ NAFOSTED tài trợ.

Kinh nghiệm làm việc:

6/2017—Hiện nay: giảng viên thuộc Bộ môn Khoa học Tổng quát, Chương trình Giáo dục Tổng quát

2011—5/2017: giảng viên thuộc Bộ môn Toán, Khoa Khoa học & Kỹ thuật

Trình độ học vấn:

2009: Thạc sỹ ngành Lý thuyết tối ưu tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Tp.HCM

2005: Cử nhân ngành Sư phạm toán tại Đại học Sư Phạm, Tp.HCM

ThS. Lâm Quốc Dũng
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Toán ứng dụng trong Kinh tế
 • Email: dung.lamquoc[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Toán cao cấp, Toán Kinh tế, Xác suất thống kê, Nguyên lý thống kê, Kinh tế lượng
Công trình:

Khang Do Ba, Khai Do Ba, Quoc Dung Lam, Dao Thanh Binh An Le, Phuong Lien Nguyen, Phuong Quynh Nguyen and Quoc Loc Pham, “Student plagiarism in higher education in Vietnam: an empirical study”Journal Higher Education Research & Development, 2016. ( http://dx.doi.org/10.1080/07294360.2016.1263829)

Nguyen Dinh Phu, Le Thanh Quang , Lam Quoc Dung,  “On the Boundedness Properties of Solutions of Set Differential Systems“, J. Applied Mathematics, Vol. 2, N.5, pp 1-5, 2012.

Phu, N.D., Dung L.Q., “On the stability and controllability of fuzzy control set differential equations”, International Journal of Reliability and Safety, Vol. 5, N. 3-4, pp. 320 – 335, 2011.

Kinh nghiệm làm việc:

6/2017 – Hiện nay: Giảng viên Bộ môn Khoa học Tổng quát, Chương trình Giáo dục Tổng quát, ĐH Hoa Sen

2012 – 2015: Chủ nhiệm Chương trình QTKD bậc Cao đẳng

2011 – 5/2017: Giảng viên Bộ môn Kinh tế Cơ bản, Khoa Kinh tế – Thương mại, ĐH Hoa Sen

Trình độ học vấn:

2009: Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Toán Tối ưu, Đại học khoa học Tự nhiên Tp. HCM

ThS. Nguyễn Thị Thu Dự
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Công nghệ phần mềm, Grid Computing, BioInformatics
 • Email: du.nguyenthithu[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Nhập môn lập trình, Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật, Lập trình Hướng đối tượng.
Kinh nghiệm làm việc:

2014-Nay: Giảng viên – Đại học Hoa Sen, TP.HCM

2007-2014: Giảng viên thỉnh giảng – Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Mở – TP. HCM, Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, …

2005-2014: Nghiên cứu viên – Viện Cơ học và Tin học ứng dụng – Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Trình độ học vấn:

2007-2009: ​Thạc sỹ Công nghệ thông tin – Trường ĐH Bách Khoa HN.

2000-2004: Cử nhân Công nghệ thông tin – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM.

ThS. Võ Thị Thu Hà
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: ha.vothithu[at]hoasen.edu.vn
Kinh nghiệm làm việc:

Bắt đầu giảng dạy chính thức từ tháng 9/2006 cho đến thời điểm hiện nay tại Trường Đại Học Hoa Sen.

Các môn dạy: Cơ sở dữ liệu, Hệ  quản trị cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin kế toán.

Từ 9/2001 đến 12/2005: tham gia vào các dự án phát triển hệ thống thông tin tại Trường Hoa Sen (Phòng Lotus2000, Lotus Solution)

Trình độ học vấn:

Bằng Kỹ Sư Máy Tính (2001) – Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Bằng Thạc Sĩ Hệ Thống Thông Tin Quản Lí (2013), Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

ThS. Nguyễn Ngọc Như Hằng
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: hang.nguyenngocnhu[at]hoasen.edu.vn
Kinh nghiệm làm việc:

Bắt đầu giảng dạy ở bậc Cao Đẳng và Đại Học từ 8/2009 cho đến nay tại trường Đại Học Hoa Sen (8 năm) các môn: Quản trị Microsoft, Lập trình mạng, Kỹ thuật truyền số liệu, Công nghệ mạng, Hệ thống máy tính. Được sinh viên đánh giá tốt về nội dung và phương pháp giảng dạy.

Trình độ học vấn:

Cử nhân Công nghệ thông tin  (2005) – Trường Đại học Ngoại Ngữ – Tin Học TP.HCM

Master de Sciences et Technologies, mention Informatique, spécialité Reseaux, orientation Professionelle (2009) – Université Pierre et Marie Curie – Paris VI

ThS. Nguyễn Phượng Hoàng
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: Hoang.NguyenPhuong[at]hoasen.edu.vn

Kinh nghiệm giảng dạy

– Từ năm 1994 – 1999: nhân viên nghiên cứu và trợ giảng khoa Công nghệ thông tin – trường Đại học Bách khoa TP. HCM, các môn thực hành nhập môn lập trình và cơ sở dữ liệu cho sinh viên bậc cao đẳng và bậc đại học.

– Từ năm 1999 – 2002: nhân viên vi tính – Ngân hàng TMCP Phương Đông

– Từ năm 1997 – 2007: giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM và trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, giảng các môn cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống, nhập môn lập trình, cấu trúc dữ liệu, thương mại điện tử cho sinh viên bậc cao đẳng và bậc đại học.

– Từ năm 2007 đến nay: giảng viên cơ hữu trường Đại học Hoa sen, giảng các môn, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, khai thác dữ liệu, cơ sở dữ liệu nâng cao, hệ thống thông tin quản lý cho sinh viên bậc cao đẳng và bậc đại học.

Kinh nghiệm thực tế

Từ năm 1999 – 2002: làm việc tại Ngân hàng TMCP Phương Đông với nhiệm vụ quản trị hệ thống mạng máy tính và hệ thống ứng dụng của ngân hàng. Bên cạnh dó có viết hai ứng dụng là quản lý nhân sự và quản lý theo dõi hồ sơ vay.

Trình độ học vấn:

– Bằng Cử nhân Toán tin (1994) – Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM

– Master en e-management (2007), Innotech, Pháp

TS. Dương Quang Hòa
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Toán học
 • Email: hoa.duongquang[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Nguyên lý thống kê

Công trình:

Lê Anh Vũ, Dương Quang Hoà (2007), “Bức tranh hình học các K-quỹ đạo của các MD5-nhóm liên thông đơn liên mà các MD5-đại số tương ứng có Ideal dẫn xuất giao hoán bốn chiều”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, No. 12 (46), 16 – 28

Vu L.A., Hoa D.Q. (2009), “The topology of foliations formed by the generic K-orbits of a subclass of the indecomposable MD5-groups”, Science in China, series A: Mathemmatics, 52 (2), 351-360.

Vu L.A., Hoa D.Q. (2010), “K-theory of  the leaf space of foliations formed by the generic K-orbits of  some indecomposable MD5-groups”, Vietnam Journal of Mathematics, 38 (2), 249 – 259.

Vu L.A., Hoa D.Q. (2011), “The structure of Connes’ C* Algebras associated to a Subclass of MD5-Groups”, Scientific Journal of University of Pedagogy of Ho Chi Minh City, N0 27(61), 15-23.

Lê Anh Vũ, Nguyễn Anh Tuấn, Dương Quang Hoà (2013), “Phân loại tôpô các phân lá liên kết với các MD5-đại số có Ideal dẫn xuất giao hoán 3-chiều”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, N0 43(77), 50 – 57.

Vu L.A., Hoa D.Q., Tuan N.A. (2014), “Foliations Formed by the Generic Co-adjoint Orbits of a Class of Solvable Real Lie Groups and Their Connes’C*-algebras”, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, 38, 751–770.

Kinh nghiệm làm việc:

2015 – Hiện nay: Giảng viên Trường Đại học Hoa Sen

2014 – 2015: Giảng viên Khoa Khoa học tự nhiên, Trường Cao đẳng Bến Tre

2008 – 2014: Giáo  viên Bộ môn Toán, Trường THPT Cheguevara

2002 – 2008: Giáo  viên Bộ môn Toán, Trường THPT Bán công Mỏ Cày

Trình độ học vấn:

2014: Tiến sĩ toán học, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

2008: Thạc sĩ toán học, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

2002: Cử nhân toán học,  Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

ThS. Phan Đình Thế Huân
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: huan.phandinhthe[at]hoasen.edu.vn

Kinh nghiệm giảng dạy

Tham gia giảng dạy bậc đại học từ năm 2002 đến nay (15 năm)

Danh sách các đơn vị tham gia giảng dạy:

– 9/2002 – 12/2005: giảng viên tại khoa CNTT, Đại học Hùng Vương TPHCM

– 1/2006 – 11/2006: giảng viên tại khoa CNTT, Cao đẳng bán công Hoa Sen

– 12/2006 – 10/2009: giảng viên tại khoa CNTT – Toán ứng dụng, Đại học bán công Tôn Đức Thắng

– 10/2009 – nay: giảng viên tại khoa Khoa học & Kỹ thuật, Đại học Hoa Sen

– Từng là giảng viên thỉnh giảng tại ĐH Huflit (2002, 2005), Trung tâm đào tạo CNTT – ĐH Quốc gia TPHCM (2004), Cao đẳng Bách Việt (2004-2005)

Danh sách các môn đã từng giảng dạy

– Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

– Phân tích thiết kế giải thuật

– Hệ thống máy tính

– Lý thuyết hệ điều hành

Danh sách các lớp ngắn hạn đã tham gia giảng dạy:

– Lớp ôn thi liên thông CĐ lên ĐH

– Khóa ôn thi chứng chỉ chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản Nhật Bản

Kinh nghiệm quản lý giáo dục

1/2013 đến nay: chủ nhiệm chương trình ngành TT&MMT, bậc CĐ, tại ĐH Hoa Sen

10/2009 đến 10/2013: quản lý CLB MSP (Microsoft Student Partner)  và SV CNTT ĐH Hoa Sen

2/2010 đến nay: đại diện HSU làm việc với Trung tâm đào tạo của Bộ KH&CN (VITEC) trong việc quảng bá chuẩn ITSS; tham gia hội đồng chuyên môn ITPEC tại Việt Nam.

Trình độ học vấn:

Bằng Cử nhân khoa học ngành Công nghệ thông tin (2002) – Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia TPHCM

Certificate of AOTS (Japan) for The Training Program on “Instructor’s Training on Fundamental IT for Vietnam (FEITVN)”, 2004

Bằng Thạc sĩ khoa học ngành Khoa học máy tính (2009) – Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia TPHCM

ThS. Dương Tố Hương
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
 • Email: huong.duongto[at]hoasen.edu.vn
Kinh nghiệm làm việc:

2006 – 2007: Giảng viên ngành Lập trình phần mềm trường LT-Aptech.

2007 – 2019: Giảng viên Viện đào tạo quốc tế trường Đại học Hoa Sen, chuyên ngành Lập trình phần mềm.

2019 – nay: Giảng viên khoa CNTT trường Đại học Hoa Sen, chuyên dạy các môn về lập trình phần mềm, phân tích thiết kế hệ thống, quản trị CSDL, …

Trình độ học vấn:

2017: Thạc sĩ Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM.

2006: Kỹ sư Công nghệ thông tin, Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM.

ThS. Vũ Đình Khôi
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Khoa học Máy tính
 • Email: khoi.vudinh[at]hoasen.edu.vn

Kinh nghiệm giảng dạy

09/2006 – 2015: giảng viên, giảng viên trưởng tại các Học viện CNTT NIIT (liên kết với NIIT Ấn Độ)

2015 – 2017: Chủ nhiệm chương trình Công nghệ phần mềm, Trường Cao đẳng Hoa Sen

05/2017 – 01/2021: Trưởng bộ phận Phát triển chương trình, Trung tâm đào tạo/Viện đào tạo quốc tế, Đại học Hoa Sen

01/2021 – nay: Giảng viên khoa CNTT, Đại học Hoa Sen

Kinh nghiệm thực tế

10/2001 – 08/2006: chuyên viên CNTT

10/2006 – 08/2008: chuyên viên CNTT, Trung tâm Tính toán, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. HCM

Trình độ học vấn:

Bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính (2012) – Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Tp. HCM

Bằng Cử nhân CNTT (2001) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM

ThS. Bùi Ngọc Lê
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Hệ thống thông tin
 • Email: le.buingoc[at]hoasen.edu.vn
Công trình:

[1]. Le Ngoc Bui, Dat Tien Nguyen, Bich_Le Thi Do, A General Framework for Multiple Instance Learning, The 14th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS 2019), Vietnam Journal of Science (ISSN: 2374-8664), 11/2019.

[2]. Nguyễn Thị Thanh Thanh, Bùi Ngọc Lê, Nguyễn Thị Thanh Tâm,  Xây dựng bản đồ năng lực và gợi ý phát triển năng lực cho sinh viên với ứng dụng VSC (Visualization of Student Competency), Kỹ yếu hội thảo quốc gia lần thứ 21 – Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông. (chủ đề: Internet of Things) ISBN: 978-604-1104-9, 07/2018.

[3]. Tam V. Vu, Le N. Bui, Ứng dụng nhận dạng ký tự quang học vào lĩnh vực văn thư lưu trữ, Tập chí Lưu trữ Việt Nam, 08/2020.

[3]. Bùi Ngọc Lê, Giải pháp tổng thể triển khai dự án số hóa tài liệu lưu trữ, Tọa đàm Khoa học: “Số hóa tài liệu nền tảng hiện đại hóa công tác văn thư – lưu trữ”, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Sở Nội Vụ Long An, 07/2017.

[4] Bùi Ngọc Lê, Các vấn đề về tính xác thực và toàn vẹn dữ liệu của hồ sơ điện tử, Tọa đàm Khoa học: “Quản lý tài liệu điện tử góc nhìn từ lưu trữ địa phương”, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Sở Nội Vụ Long An – Trường ĐH KHXH&NV TPHCM, Long An, 27/04/2021.

Sản phẩm công nghệ:

[1]. Vũ Văn Tâm, Bùi Ngọc Lê, Phầm mềm quản lý tài liệu lưu trữ (AIMS), Giấy đăng ký quyền tác giả – số: 2844/2020/QTG, Cục bản quyền tác giả – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kinh nghiệm làm việc:

2006 – 2007:      Trưởng nhóm kỹ thuật, Cao Đẳng Hoa Sen.

2007 – 2008:      Trưởng nhóm dự án, Trung tâm Lotus Solution, Đại học Hoa Sen.

2008 – 2010:      Thành viên đội ERP, Đại học Hoa Sen.

2010 – 2019:      Chuyên gia tư vấn dự án – phục trách kỹ thuật dự án số hóa, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II .

2019 – nay:        Thành viên ban tư vấn kỹ thuật công ty Hoàng Minh.

Kinh nghiệm giảng dạy: 

2010 – 2011:       Trưởng bộ môn Kỹ thuật Phần mềm, Cao đẳng nghề iSpace.

2011 – nay:          Giảng viên trường Đai học Hoa Sen.

Các môn học từng giảng dạy gồm: Lập trình web, Cơ sở dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng, Nhập môn lập trình, Thiết kế web, Bảng tính, Tin học đại cương, Hệ thống thông tin di động, Khai thác dữ liệu, Lập trình ứng dụng, Nhập môn hệ thống thông tin quản lý, Tin học ứng dụng cho khối ngành kinh tế, Phân tích định lượng, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Thương mại điện tử, ERP.

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ Hệ thống thông tin – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Cử nhân Công nghệ thông tin – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

ThS. Phạm Văn Minh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Lý thuyết trò chơi, Kinh tế lượng, Kinh tế học
 • Email: minh.phamvan[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Lý thuyết trò chơi, Kinh tế lượng, Kinh tế vi mô
Công trình:

Phạm Văn Minh (2016), Nhập môn Lý thuyết trò chơi – (Dịch từ nguyên tác: A Guide to Game Theory của Fiona Carmichael), Ban Tu Thư ĐH Hoa Sen, Nhà xuất bản Hồng Đức, 2016.

Phạm Văn Minh và ctg (2016), Tuyển tập Dữ liệu lớn (Big Data), NXB Trí Thức, 2016.

Phạm Văn Minh và ctg (2015), Học và dạy “Khoa học buồn thảm” thời hậu khủng hoảng, NXB Đại học Quốc gia TPHCM, 2015.

Thành viên sáng lập và quản lý trang chuyên ngành kinh tế (và xã hội) phi lợi nhuận: http://www.phantichkinhte123.com

Kinh nghiệm làm việc:

2009 – Hiện nay: Giảng viên Môn Lý thuyết trò chơi, Kinh tế lượng, Kinh tế vi mô, Đại học Hoa Sen

2004 – 2006: Kỹ sư thiết kế quy hoạch lưới điện, Phân viện Quy Hoạch Đô thị – Nông Thôn Miền Nam, Viện Quy hoạch, Bộ Xây Dựng

Trình độ học vấn:

2008: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Đại học Bách Khoa Tp.HCM

2004: Kỹ sư Điện-Điện tử, Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Ptkngon
ThS. Phạm Thị Kim Ngôn
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Hệ thống thông tin
 • Email: ngon.phamthikim[at]hoasen.edu.vn

Kinh nghiệm giảng dạy

Công việc giảng dạy bắt đầu từ khi vào trường Đai học Hoa Sen từ 4/2009 đến nay.

Các môn học từng giảng dạy gồm: Lập trình web, Cơ sở dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng, Nhập môn lập trình, Lập trình Script, Thiết kế web, Bảng tính, Tin học đại cương.

Kinh nghiệm thực tế

9/2007 – 12/2008: Làm việc tại công ty cổ phần Cube (Công ty của Nhật) với công việc lập trình chuyên về ứng dụng web bao gồm:

– Phân tích hệ thống

– Thiết kế cơ sở dữ liệu

– Lập trình ứng dụng chuyên sâu mảng web

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ Hệ thống thông tin – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Cử nhân Công nghệ thông tin – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

phu
ThS. Đặng Thanh Linh Phú
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Khoa học máy tính
 • Email: phu.dangthanhlinh[at]hoasen.edu.vn
Kinh nghiệm làm việc:

Từ 01/10/2019 – đến nay: Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Hoa Sen

Từ 01/10/2007-2019: Giảng viên Công nghệ Thông tin, Viện Đào Tạo Quốc Tế, ĐH Hoa Sen

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ Khoa học máy tính (2019) – Trường Đại học Tôn Đức Thắng Tp.HCM

Cử nhân Công Nghệ Thông Tin (1999) – Trường Đại học Huflit Tp.HCM

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Hệ thống thông tin
 • Email: tam.nguyenthithanh[at]hoasen.edu.vn

Kinh nghiệm giảng dạy

Từ 2007 – nay: dạy tại trường Đại học Hoa Sen các môn: Mô hình hóa dữ liệu, Cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin quản lý, các môn Tin học ứng dụng

Kinh nghiệm quản lý giáo dục

2007 – 2008: Chủ nhiệm bộ môn Tin học văn phòng-Đại học Hoa sen

2009 – 2018: Điều phối chương trình Công nghệ thông tin – hệ CĐ – Đại học Hoa sen

9/2019 – 6/2021: Điều phối chương trình Tin học ứng dụng – Đại học Hoa sen

Kinh nghiệm thực tế

1997 – 2007: Quản trị mạng, quản trị hệ thống, viết dự án và triển khai phần mềm, triển khai đào tạo trong hệ thống chính phủ điện tử.

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ Công nghệ thông tin – Trường Đại học Khoa học Bách khoa TP.HCM

Cử nhân Toán Tin học – Trường Đại học Đà Lạt

ThS. Phạm Thị Thanh Tâm
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Hệ thống thông tin quản lý
 • Email: tam.phamthithanh[at]hoasen.edu.vn

Công trình:

Bùi Xuân Huy, Phạm Thị Thanh Tâm, Thái Kim Phụng, Một số phương pháp máy học ứng dụng trong phân loại ý kiến của người dùng trên các trang mạngTập san Tin học quản lý, Tập 04, số 1&2, 2015, pp 91-99.

Bùi Xuân Huy, Phạm Thị Thanh Tâm, Trần Lê Phúc Thịnh, Nguyễn Mạnh Tuấn, Áp dụng giải thuật di truyền để sắp xếp và đánh giá thời khóa biểu trong các trường Đại học theo học chế tín chỉ ở Việt NamTạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 226 (II), 04/2016, ISSN: 1859-0012.

Phạm Thị Thanh Tâm, Bùi Xuân Huy, TPP và thách thức đối với thương mại điện tử ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương – Thách thức mới trong thương mại quốc tế của Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Tài chính, Tp.HCM, 04/2016, pp 381-385.

Phạm Thị Thanh Tâm, Bùi Xuân Huy, Giải thuật di truyền – Ứng dụng vào vấn đề tối ưu hóa sắp xếp và đánh giá thời khóa biểu trong các trường Đại học ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý – ISBM16, NXB Kinh tế, Tp. HCM, Việt Nam, 24/11/2016, pp 161-176, ISBN: 978-604-922-440-9.

Phạm Thị Thanh Tâm, Bùi Xuân Huy, Ứng dụng Business Intelligence vào quản trị Đại học, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc 2016, Trường Đại học Hoa Sen, Tp.HCM, 03-04/12/2016, pp 146-153

Kinh nghiệm làm việc:

– 2006 – Nay: Giảng viên – Đại học Hoa Sen, TP.HCM

– 2018-2019: Giảng viên thỉnh giảng tại Trung tâm Tin học Trường Đại học Kinh tế, TPHCM

– 2013: Giảng viên thỉnh giảng tại TEAM Co Ltd (đào tạo cho Doanh nghiệp)

– 2012: Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Hồng Bàng

– 2012: Giảng viên thỉnh giảng tại Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật miền Nam

– 2007: Giảng viên thỉnh giảng tại Trung tâm tư vấn và Chuyển giao công nghệ quản lý

Các môn học từng giảng dạy gồm:

– Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý: Nhập môn Hệ thống thông tin quản lý; Phân tích, Thiết kế và Cài đặt Hệ thống thông tin Kế toán; Kinh doanh thông minh và Phân tích dữ liệu lớn

– Nhóm Tin học ứng dụng: Tin học đại cương; THUD Khối ngành Kinh tế; THUD Khối ngành KHXN; Ứng dụng MS Project trong quản lý; Kỹ năng sử dụng MS Visio, MS Publisher và MS Project; Thiết kế Web và Đồ họa

– Nhóm Tin học Kế toán: Excel Kế toán, Phần mềm kế toán MISA

– Luyện thi chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS)

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý (2011) – Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

Cử nhân Công nghệ thông tin (2006) – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM.

ThS. Nguyễn Thị Thanh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
 • Email: thanh.nguyenthi[at]hoasen.edu.vn

Kinh nghiệm giảng dạy

Từ năm 2010: giảng dạy các môn chuyên ngành CNTT bậc Đại học tại trường ĐH Hoa Sen

Các môn được giảng dạy liên tục từ năm 2014 đến nay: Nhập môn Lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Phân tích và Thiết kế hướng đối tượng

Kinh nghiệm thực tế

Từ năm 1996-2010: làm việc tại công ty chuyên gia công phần mềm cho nước ngoài

Từ 1999-2000: làm việc tại Rochester-USA, tham gia dự án của Nortel Networks

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ Công Nghệ Thông Tin (2008) – Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM

Cử nhân Xử Lý Thông Tin (1996) – Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

ThS. Trần Thị Trường Thi
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
 • Email: thi.tranthitruong[at]hoasen.edu.vn
Kinh nghiệm làm việc:

11/2019 —Hiện nay: Giảng viên bộ môn Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học Hoa Sen.

2004 – 10/2019: Giảng viên Viện Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Hoa Sen

Các môn giảng dạy:  Nhập môn Lập trình, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Lập trình Web, Cơ sở dữ liệu nâng cao, Phát triển Web front-end, Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động, Phát triển phần mềm ứng

Trình độ học vấn:

2004: Thạc sĩ công nghệ thông tin, Trường Đại Học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

2002: Kỹ sư công nghệ thông tin, Trường Đại Học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Đặng Công Tiên
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Lĩnh vực: Toán Giải tích
 • Email: tien.dangcong[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Giải tích 1, Giải tích 2, Toán rời rạc, Xác suất thống kê, Đại số tuyến tính, Tối ưu hóa tuyến tính
Công trình:

2006: Cử nhân sư phạm Toán Đại học Sư Phạm TP.HCM

Kinh nghiệm làm việc:

6/2017 – Hiện nay: giảng viên bộ môn Khoa học tổng quát, Đại học Hoa Sen

9/2008 – 6/2017: Giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Khoa học & Công nghệ, Đại học Hoa Sen

ThS. Nguyễn Bá Trung
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Khoa học máy tinh
 • Email: trung.nguyenba[at]hoasen.edu.vn

Kinh nghiệm giảng dạy

2005 – 2007: dạy thỉnh giảng tại trường Đại học Hutech, Đại họcĐH Tôn Đức Thắng, Cao đẳng nghề VATC.

2007 – nay:  giảng dạy tại Đại học Hoa Sen. Các môn giảng dạy như Nhập môn lập trình, Lập trình hướng đối tượng, lập trình game.

Kinh nghiệm thực tế

2004 – 2006: Làm lập trình viên trong Phân viện công nghệ thông tin TP HCM

2003-2004: Làm lập trình viên trong công ty phần mềm kế toán Bravo

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ ngành Khoa Học Máy Tính (2009) – Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP HCM

Cử nhân ngành Tin học quản lý (2003) – Đại học Kinh tế TP.HCM

ThS. Nguyễn Ngọc Tú
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: tu.nguyenngoc[at]hoasen.edu.vn

Kinh nghiệm giảng dạy

2002 – nay: giảng dạy Đại học chính quy, tại chức và kỹ sư bằng 2

2007 – nay: giảng dạy tại Đại học Hoa Sen

Kinh nghiệm thực tế

11/2001-12/2007 tại Phân viện Công nghệ Thông tin Tp. HCM:

– Phân tích, phát triển và triển khai các dự án phần mềm

– Nghiên cứu cải tiến giải thuật.

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ Kỹ thuật Máy tính (01/2005) – Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

ThS. Phan Hồng Trung
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
 • Email: trung.phanhong[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Big Data, Xử Lý Phân Tán, HDFS, Apache Spark, Java, C, C++, C#, Python, SQL Server, Cơ Sở Dữ Liệu NoSQL, …
Công trình:

[1]. Trung Phan, Phuc Do, “Improving the shortest path finding algorithm in Apache Spark GraphX”. In: 2018 The 2nd International Conference on Machine Learning and Soft Computing, ICMLSC 2018, February 2-4, 2018, Phu Quoc Island, Vietnam.

[2]. Phuc Do, Phu Pham, Trung Phan, Thuc Nguyen, “T-MPP: A novel topic-driven meta-path-based approach for co-authorship prediction in large-scale content-based heterogeneous bibliographic network in distributed computing framework by Spark”. In: The 1st International Conference On Intelligent Computing & Optimization ICO2018, October 4-5, 2018, Pattaya, Thailand.

[3]. Trung Phan, Phuc Do, “Combining Apache Spark & OrientDb to Find the Influence of a Scientific Paper in a Citation Network”. In: 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018), November 1-3, 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Kinh nghiệm làm việc:

2001 – nay: Giảng viên, Đại Học Hoa Sen.

Trình độ học vấn:

2017: Thạc sĩ Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Công Nghệ Tp.HCM.

1998: Kỹ sư Máy Tính, Đại Học Bách Khoa Tp.HCM.

1990: Cử nhân Toán, Đại Học Sư Phạm Tp.HCM.

Facebook Instagram Youtube image