Bộ môn Khoa học tổng quát

Là một trong bốn bộ môn thuộc Chương trình Giáo dục tổng quát của trường Đại học Hoa Sen, Bộ môn Khoa học Tổng quát có nhiệm vụ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về toán học và pháp luật theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là khối kiến thức bắt buộc không chỉ làm nền tảng cho việc tiếp thu những kiến thức chuyên ngành của sinh viên, mà còn được ứng dụng trong công việc của các cử nhân sau khi ra trường.

Đội ngũ của bộ môn Khoa học tổng quát có 10 người, trong đó có 3 tiến sỹ và 7 thạc sỹ. Họ đều là các giảng viên có trình độ chuyên môn cao với nhiều năm kinh nghiệm công tác và luôn nhiệt tình giảng dạy.

Bộ môn quản lý 26 môn học, chủ yếu dạy cho sinh viên năm thứ nhất, thứ hai. Đó là các môn như: Pháp luật Đại cương, Luật Kinh tế, Toán Lý thuyết, Toán Cao cấp, Xác suất Thống kê, Nguyên lý Thống kê, Lý thuyết Trò chơi và các môn thuộc lĩnh vực Toán Ứng dụng như: Toán Kinh tế, Toán Kinh doanh, Toán Rời rạc, Vận trù học, Tối ưu hóa, Phương pháp số, v.v…

Mặc dù đề cương môn học phải tuân thủ chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống bài tập và các tình huống trong nội dung bài giảng của các giảng viên trong bộ môn đều gắn liền với đời sống kinh tế, xã hội, giúp sinh viên có kiến thức thực tiễn sâu rộng về pháp luật và tư duy logic để tiếp thu các môn học khác, đồng thời giúp họ dễ dàng hội nhập với cộng đồng sau khi tốt nghiệp.

image