ECARAID LTD tuyển dụng

MÔ TẢ CHUNG VỀ CÔNG VIỆC CỦA CHỨC DANH

  • Tham gia vào Agile team, theo quy trình Agile/Scrum.
  • Thực hiện công việc được giao theo từng sprint (2 tuần), ví dụ:
    • Viết API theo từng User Story
    • Implement UIUX, tích hợp API trên mobile and web
    • Manual test / automation test để đảm bảo chất lượng sản phẩm
  • Giao tiếp, hỗ trợ trong nhóm và giữa các nhóm. Ví dụ: Backend team hỗ trợ cho Front-end team

VỀ ECARAID

eCarAid là nền tảng (Platform) kết nối chủ xe ô tô / tài xế ô tô và cửa hàng sửa chữa ô tô đã

được chứng nhận về chất lượng để trợ giúp, sửa chữa sự cố ô tô mọi lúc, mọi nơi. Nền tảng

eCarAid được bắt đầu phát triển từ tháng 8 năm 2020 và phiên bản đầu tiên 1.0 được ra

mắt từ tháng 4 năm 2022. eCarAid đang trong giai đoạn hoàn thiện tại phiên bản tiếp theo

1.5 và phát triển các tính năng mới ở phiên bản 2.0.

Liên hệ:

Văn phòng tại Mỹ:

A: 898 South 2nd Street (Unit C) San Jose, CA 95112, USA

P: +1 410 942 9179

Văn phòng tại Việt Nam:

A: 11A Hong Ha, 2nd Ward, Tan Binh District, HCMC, Vietnam

P: +84 90 696 2234

Email: hr@ecaraid.com

image