Ngành Trí tuệ nhân tạo

Giới thiệu chương trình

Có thể nói, làn sóng trí tuệ nhân tạo đang nâng tầm cuộc sống con người với nhiều giải pháp công nghệ mang tính đột phá. Chúng giúp giải phóng sức lao động để con người có thể khai thác những tiềm năng mới sáng tạo và thú vị hơn. Các doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, quảng cáo, chẩn đoán hình ảnh…. Bắt kịp nhịp chuyển động của nền kinh tế, từ năm 2020, Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Hoa Sen chính thức triển khai và mở ngành Trí tuệ nhân tạo ứng dụng. 

Ưu điểm chương trình

  • Đào tạo theo hướng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo dựa trên nhu cầu thực tiễn của các công ty công nghệ hàng đầu về lĩnh vực AI hiện nay
  • Cung cấp các kiến thức chuyên sâu và kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu cũng như áp dụng các kỹ thuật máy học hiện đại
  • Sinh viên được hỗ trợ thực hiện các dự án cụ thể từ thực tế trên platform AI phổ biến như: Intel AI, IBM Watson, Google AI, hay Amazon
  • Tham gia các câu lạc bộ công nghệ ứng dụng AI, các nhóm chuyên gia đam mê ứng dụng công nghệ AI

Chương trình học

Đào tạo theo hướng ứng dụng trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo dựa trên chương trình được xây dựng từ nhu cầu thực tiễn của những công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực AI hiện nay.

Sinh viên được học các môn học thông qua thực hiện các dự án cụ thể, từ thực tế trên nền tảng các platform AI phổ biến như Intel AI, IBM Watson, Google AI, hay Amazon. Hướng ứng dụng AI đa dạng, trong nhiều lĩnh vực giúp sinh viên dễ dàng có việc làm ngay từ năm 2 khi bắt đầu học chuyên ngành.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các công ty ứng dụng các công nghệ AI trong nước và quốc tế

  • Chuyên viên thiết kế và kiến tạo các ứng dụng trí tuệ nhân tạo đa dạng như robot; Thị giác máy tính; IoT;
  • Chuyên viên phân tích và xử lý dữ liệu, tạo mô hình và hỗ trợ ra quyết định
  • Chuyên viên phát triển phần mềm ứng dụng liên quan đến công nghệ AI, xử lý dữ liệu và dữ liệu lớn
  • Chuyên viên ứng dụng Trí nhân tạo trong Kinh Tế và Xã Hội 
Facebook Instagram Youtube image