University Hoa Sen
vi en
image
image
image
image

Nộp hồ sơ ứng tuyển

Một số lưu ý:

  • Sinh viên nộp hồ sơ theo đợt đăng ký. Mỗi đợt sinh viên được nộp tối đa 03 vị trí công việc. Không nộp 1 doanh nghiệp 2 lần
  • Sau khi nộp hồ sơ thành công, hệ thống sẽ ghi nhận thông tin đăng ký; do đó, sinh viên không thể thay đổi lựa chọn và nộp lại.
  • File hồ sơ đăng tải bắt buộc là file định dạng PDF
  • Cách đặt tên file hồ sơ ứng tuyển: CV_Tên Sinh viên_Mã Doanh Nghiệp (Ví dụ: CV_Nguyen Van A_201B-001).
  • Sinh viên cam kết kiểm tra nội dung hồ sơ ứng tuyển của mình thật kỹ trước khi nộp.
  • Vui lòng đăng nhập để CV!