Đại học Hoa Sen
VI EN
image
image
image
image

SẴN SÀNG CHO HÀNH TRÌNH LẬP NGHIỆP CÙNG CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HSU’S CAREER WEEK

Sắp đến kỳ thực tập, sắp tốt nghiệp nhưng vẫn chưa biết mình phù hợp với vị trí công việc gì, làm thế nào để có một CV ấn tương?

Chuỗi workshop, career talk của HSU’s Career Week chắn chắn sẽ giúp bạn gỡ rối trước khi bắt tay vào các kỳ thực tập hay đi phỏng vấn xin việc. Chương trình với sự góp mặt chia sẻ từ các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như: Ngân hàng, Truyền thông, Marketing, Kinh doanh… và những chia sẻ về kỹ năng Chinh phục Nhà tuyển dụng, viết CV ấn tượng.

Chuỗi sự kiện của HSU’s Career Week bao gồm 3 talkshow, workshop đến từ các doanh nghiệp hàng đầu như:

✅1/ Career talk: L.E.A.D program – công ty MAERSK – sáng 14.02

✅2/ Career talk: Công ty Spring Production – Ngân hàng VIB – Công ty Milwaukee – chiều 14.02

✅ 3/ Workshop “CV writing & Advanced techniques for jobs interview” cùng PERSOLKELLY Vietnam – sáng 15.02

🕍 Địa điểm: Hội trường 903, CS Nguyễn Văn Tráng.

Nhanh tay đăng ký tham gia thôi!!!😍

READY FOR THE CAREER JOURNEY WITH THE SERIES OF HSU’S CAREER WEEK PROGRAM 😍😍

The internship is coming, about to graduate but still don’t know what position I am suitable for, how to have an impressive CV?

HSU’s Career Week series of workshops and career talks will definitely help you troubleshoot before embarking on internships or job interviews. The program features sharing from leading experts in many fields such as: Banking, Communication, Marketing, Business… and sharing about skills of Conquering Employers, writing impressive CVs.

HSU’s Career Week series of events includes 3 talkshows and workshops from leading businesses such as:

✅1/ Career talk: L.E.A.D program – MAERSK company – February 14 morning

✅2/ Career talk: Spring Production Company – VIB Bank – Milwaukee Company – February 14 afternoon

✅ 3/ Workshop “CV writing & Advanced techniques for jobs interview” with PERSOLKELLY Vietnam – February 15 morning

🕍 Venue: Hall 903, Nguyen Van Trang Campus.

Hurry up and register to join!!!

#DaihocHoaSen#HSU#HoaSenUniversity#Tieuchuanquocte#Tontrongkhacbiet#Tinhthandoanhchu#Thuchocthuclam#Trainghiemsongdong

Milwaukee Tool Vietnam
Maersk L.E.A.D Program
Spring Production Career Talk
VIB Career talk